Chat between to girls

Chat between to girl :
girl1 : hey darling mene naya dress liyaa. see
girl2 : omg awwww soo awesome
girl1 : awwww u too :*
girl2 : awwwwww muaaah :*
girl1 : awwwww muaaah muaah :* :*
girl2 : awwwww lovee u darling :*
girl1 : awwww awww lovee u too :*
MORAL : Jo awww awww nhi krtii h, Wo Awwwurat nhi :p